Start E-mailaccounts Hoe vaak importeert GetMyInvoices documenten van email accounts?

Hoe vaak importeert GetMyInvoices documenten van email accounts?

GetMyInvoices is dusdanig proactief om uw email inbox te scannen en te controleren voor nieuwe emails op een uur basis. Het overeenstemt en consolideert ook eerder gescande e-mailberichten om te zoeken naar documenten die in behandeling zijn. Op deze manier kunt u zich meer op andere taken concentreren en de rest aan het automatiseringsproces, voor documentimport, van GetMyInvoices overlaten.