Start Bankieren Wat zijn de verschillende transactiestatussen in GetMyInvoices bankieren?

Wat zijn de verschillende transactiestatussen in GetMyInvoices bankieren?

Transactiestatussen in de Bankmodule geven aan of een bepaalde banktransactie is afgestemd met de bijbehorende factuur of document in de Documentenmodule. Deze statussen met kleurcodering geven u snel een overzicht van de voortgang van uw factuurafstemmingsproces. De status van elke banktransactie is te vinden in de eerste kolom (uiterst links) van de lijst met banktransacties.

Status Kleur Status Type Status Betekenis
Groen Document toegewezen Een banktransactie is afgestemd met een factuur.
Rood Geen document toegewezen Een banktransactie moet worden afgestemd met een factuur.
Grijs Genegeerd Een banktransactie wordt niet afgestemd.